Hatályos rendeletek

Az önkormányzat rendeletei megtekinthetők a Nemzeti JOGSZABÁLYTÁRBAN

 

12/2023. (V. 31.) Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
1-26. melléklet
11/2023. (V. 31.) a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése, módosítása során történő helyi partnerségi egyeztetés rendjéről
7/2023. (II. 23.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről
5/2023. (II. 23.) Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
3/2023. (I. 26.) a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 4/2022. (V.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
19/2022. (XI.30.) Tata Város Helyi Építési Szabályzatáról
5/2022. (V.25.) Tata Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
2/2022. (II.24.) Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
13/2021.(V.31.) Tata Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2021. (III.24.) Tata városában a maszk használatáról szóló 30/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
4/2021. (II.25.) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
28/2020. (X.1.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16/2020. (VII.9.) Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
24/2019.(XII.19.) Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
13/2019.(V.29.) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
12/2019.(IV.25.) Önkormányzati rendelet a közművelődésről
29/2018.(XII.20.) A településkép védelméről
26/2018.(XII.20.) Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
21/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet a tüzijátékok használatának korlátozásáról
9/2018.(IV.25.) Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről
5/2018.(III.28.) az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjról
15/2017.(VI.30.) a helyi népszavazás kezdeményezéséről
14/2017.(VI.30.) Tata Város Önkormányzata jelképeiről, azok használatának-, valamint a közterületek fellobogózásának rendjéről
6/2017.(III.30.) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól
2/2017.(II.24.) A gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól
13/2016. (IV.28.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
7/2016.(II.25.) a közterület-használat helyi szabályozásáról
27/2015.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról
26/2015.(XI.27.) a talajterhelési díjról
19/2015.(IX.9.) az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
10/2015.(V.5.) az építményadóról
4/2015.(II.27.) a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól
24/2014.(XI.28.) a helyi iparűzési adóról
22/2014.(XI.28.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
15/2014. (VI.30.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
14/2014.(VI.2.) a telekadóról
30/2013. (X.30.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
29/2013.(X.31.) a háztartási szennyvíz begyűjtéséről
31/2012. (XI.29.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról
27/2012.(XI.6.) az állattartásról
1/2012.(I.30.) A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
26/2011. (IX.29.) A játéktermek működésének helyi szabályairól
25/2011. (IX.28.) A tatai újszülöttek és időskorúak köszöntéséről
13/2011. (III.30.) a sportról
4/2011. (II.25.) a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
12/2010.(IV.30.) Az Év Közszolgálati Dolgozója Díj adományozásáról
25/2007.(VII. 1.) a távhőszolgáltatásról
14/2007. (V.01.) 2006. évi zárszámadás
5/2007. (III.1.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
4/2007. (III.01.) Tata Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről
1/2007. (II.1) Adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
22/2006. (VII.1.) Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről
16/2006. (IV.28.) 2005. évi zárszámadás
10/2006. (III. 31.) Tatai fiatalok életkezdési támogatásának kiegészítéséről
33/2004 (XII. 1.) Parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
12/2004.(IV.5.) A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
18/2003. (VII.9.) Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről
19/1999. (VI.4.) helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozására és az alappal való gazdálkodás szabályozására