Hatályos rendeletek

Az önkormányzat rendeletei megtekinthetők a Nemzeti JOGSZABÁLYTÁRBAN

 

27/2023. (XII. 21.) Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
1-17. melléklet
21/2023. (IX. 27.) Közterület tisztán tartásáról
12/2023. (V. 31.) Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
1-26. melléklet
11/2023. (V. 31.) a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése, módosítása során történő helyi partnerségi egyeztetés rendjéről
7/2023. (II. 23.) 7-2023.(II.23.) temetőkről és temetkezés rendjéről
1. melléklet
2. melléklet
5/2023. (II. 23.) Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
– 1-17. melléklet
19/2022. (XI.30.) Tata Város Helyi Építési Szabályzatáról
– 1. melléklet: jelmagyarázat
– 2. melléklet: szelvényháló
– 3. melléklet: belterületi szabályozási terv 2023.12.09-től
– 4. melléklet: külterületi szabályozási terv 2023.12.09-től
– 5. melléklet: város övezetei 2023.12.09-től
– 6. melléklet: sajátos jogintézmények
– 7. melléklet: városrészek
– 8. melléklet: sajátos területek
– 9. melléklet: állattartás
5/2022. (V.25.) Tata Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
– 1-25. melléklet
2/2022. (II.24.) Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
– 1-17.melléklet
13/2021.(V.31.) Tata Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
– 1-26. melléklet
4/2021. (II.25.) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
– 1-16. melléklet
28/2020. (X.1.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
– 1. melléklet: Polgármester átruházott
– 2. melléklet: PKVB átruházott
– 3. melléklet: HUB átruházott 2024.02.01-től
– 4. melléklet: Jegyző átruházott
– 5. melléklet: Előterjesztések követelményei
– 6. melléklet: Nemzetiségi önkormányzatok
– 7. melléklet: Köztisztviselői jogviszony
– 8. melléklet: Kormányzati funkciók 2024.02.01-től
16/2020. (VII.9.) Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
– 1-26. melléklet
24/2019.(XII.19.) Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
– 1-17. melléklet
13/2019.(V.29.) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
– 1-26. melléklet
12/2019.(IV.25.) a közművelődésről
– 1. melléklet: Tatai Városkapu Zrt. közmüv. feladatai 2024.03.01.-től
– 2. melléklet: Közm. megállapodással ellátott feladat 2023.12.01-től
29/2018.(XII.20.) a településkép védelméről
1-A melléklet: Egyedi védett épületek
1-B melléklet: Ép. örökség ter.védelmi terület
1-C melléklet: Védett látványelemek
1-D melléklet: Műemléki véd. ingatlanok
– 2. melléklet: Lehatárolási térkép
– 3. melléklet: Városképi védett terület határai
– 4. melléklet: Településképi szempontból javasolt fák listája
– 5. melléklet: Felmérési dok. követelményei
– 6. melléklet: Bejelentkezési adatlap
– 7. melléklet: Kérelem
– 8. melléklet: Bejelentés
26/2018.(XII.20.) Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
– 1-17. melléklet
21/2018.(X.31.) Önkormányzati rendelet a tüzijátékok használatának korlátozásáról
– 1. melléklet
9/2018.(IV.25.) Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről
5/2018.(III.28.) az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjról
15/2017.(VI.30.) a helyi népszavazás kezdeményezéséről
14/2017.(VI.30.) Tata Város Önkormányzata jelképeiről, azok használatának-, valamint a közterületek fellobogózásának rendjéről
1.melléklet
2.melléklet
2/2017.(II.24.) A gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól
1.melléklet 2024.04.01.-től
2.melléklet 2024.04.01.-től
13/2016. (IV.28.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
– 1. melléklet: Ajánlatok önk. bérlakás bérleti szerződéséhez
– 2. melléklet: Piaci alapú bérlakás
7/2016.(II.25.) a közterület-használat helyi szabályozásáról
– 1. melléklet: közterület kategóriái 2017.06.01.-től
– 2. melléklet: közterülethasználati díjak 2024.05.01.-ől
– 3. melléklet: díjmentes hirdetőfelületek 2018.06.05.-től
27/2015.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról
26/2015.(XI.27.) a talajterhelési díjról
– 1.melléklet: bevallás
19/2015.(IX.9.) az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
10/2015.(V.5.) az építményadóról
– 1. melléklet: iparterületek
4/2015.(II.27.) a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól
– 1. melléklet: vagyonnyilatkozat
24/2014.(XI.28.) a helyi iparűzési adóról
22/2014.(XI.28.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
15/2014. (VI.30.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
– 1. melléklet: Fizetendő díjak 2019.01.01-től
14/2014.(VI.2.) a telekadóról
29/2013.(X.31.) a háztartási szennyvíz begyűjtéséről
31/2012. (XI.29.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról
– 1. melléklet: Kiemelt jel. vagyonelem
1/2012.(I.30.) A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
– 1. melléklet: Térképmelléklet
– 2. melléklet: Helyrajzi adatok
– 3. melléklet: Egyedi természeti értékek
– 4. melléklet: Fényes Fürdő term.védelmi terület
26/2011. (IX.29.) A játéktermek működésének helyi szabályairól
25/2011. (IX.28.) A tatai újszülöttek és időskorúak köszöntéséről
13/2011. (III.30.) a sportról
4/2011. (II.25.) a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
12/2010.(IV.30.) Az Év Közszolgálati Dolgozója Díj adományozásáról
– 1. melléklet
25/2007.(VII. 1.) a távhőszolgáltatásról
5/2007. (III.1.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
– 1. melléklet 2023.02.01.-től
– 2. melléklet 2023.02.01.-től
– 3. melléklet 2023.02.01.-től
– 4. melléklet 2018.03.01.-től
– 5. melléklet 2019.09.01.-től
– 6. melléklet 2023.02.01.-től
1/2007. (II.1) Adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
22/2006. (VII.1.) Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről
10/2006. (III. 31.) Tatai fiatalok életkezdési támogatásának kiegészítéséről
33/2004 (XII. 1.) Parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
12/2004.(IV.5.) A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
Adatlap
18/2003. (VII.9.) Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről
19/1999. (VI.4.) helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozására és az alappal való gazdálkodás szabályozására